HULSMAN & HULSMAN

home | bureau | klein koraal | publicaties | woordkunst
Cultuurhistorische inventarisaties van begraafplaatsen
verspreid over het land zijn uitgevoerd met als doel
graftekens die van cultuurhistorische waarde zijn te
behouden. De resultaten van deze onderzoeken zijn in
woord en beeld vastgelegd in rapportages.

Vanaf 1999 zijn diverse boeken over funeraire
cultuur gepubliceerd. Een greep hieruit:
De funeraire cultuur van de provincie Zuid-Holland komt in

13 deeltjes per regio aan de orde, waaronder
Drechtsteden, Midden-Holland, Delft & Westland en
Regio Leiden.
Het grote kerkhof bij de bosjes beschrijft de geschiedenis
van de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhoflaan te
Den Haag.
Wat de gezamenlijke begraafplaatsen van de hofstad aan
waardevolle grafmonumenten bezitten is vastgelegd in
Sta Stil Wandelaar, waarbij ook aandacht wordt besteed
aan markante personen die er begraven zijn.
In Bouwen op de grens (Deel Zuid en Deel Midden & Oost)
is de funeraire architectuur in Zuid- en Midden-Nederland
geinventariseerd en in beeld gebracht.

Oostvierdeparten 8 | 8391 XP Noordwolde FR | T: 0561 475 303 | E: info@hulsmanenhulsman.nl

publicaties