HULSMAN & HULSMAN

home | bureau | klein koraal | publicaties | woordkunst

Funeraire cultuur Regio Leiden
(2004)
De in 1801 overleden J. Pelgrom,
laborant aan de Universiteit Leiden,
liet op zijn zerk in de Pieterskerk een
lang grafschrift beitelen. De tekst
staat hieronder.
Het wemelt in de regio Leiden van
de graven van mannen die aan de
universiteit verbonden zijn
geweest. Vandaar dat het accent
in dit deeltje ligt op graftekens van
en verhalen over hoogleraren.
En passant komen het graf van
een bastaardzoon van Willem van
Oranje in de Hooglandse Kerk ter
sprake, een monument in jugendstil
op Groenesteeg, eigenzinnige
hedendaagse grafmonumenten in
Oegstgeest, en nog veel meer
interessante zaken.

Chemie konst met gevaaren
heb ik ruim dertig jaaren
beoefend en met vlijt
vol vuur mijn geestvermoogen
bij mijn nooit verveelend poogen
aan het retort gewijd
'k zeg dit met dankbaarheid
maar dat ik ben verstooten door de universiteit
dat heb ik vaak beschreid.
Oostvierdeparten 8 | 8391 XP Noordwolde FR | T: 0180 0180 313 838 | E: info@hulsmanenhulsman.nl

publicaties | funeraire cultuur | regio leiden