HULSMAN & HULSMAN

home | bureau | klein koraal | publicaties | woordkunst

Funeraire cultuur Drechtsteden
(2002)
In deze uitgave neemt Dordrecht
met bijzondere zerken en
monumenten in de Grote Kerk, de
Augustijnenkerk en op de Essenhof een belangrijke plaats in. Op de
Essenhof gaan oude en nieuwe
objecten harmonieus samen.
Baggeraar Adriaan Volker heeft in
Sliedrecht een sober grafmonument
gekregen. Hendrik-Ido-Ambacht
en Heerjansdam hebben opmerke-
lijke poortgebouwen met het
opschrift: Zijt ook gij bereid?
En in Alblasserdam ligt de doden-
akker van oudsher achter de Oude
Toren. Hoe het hofje voor de
oorlogsgraven tot stand kwam,
wordt verhaald aan de hand van
het graf van een in 1944
omgekomen Belgische piloot die in
Alblasserdam werd begraven.

Als liefde konde wonder doen
en tranen dooden wekken,
zoo zou u zekerlijk niet hier
de koele aarde dekken.
Oostvierdeparten 8 | 8391 XP Noordwolde FR | T: 0561 475 303 | E: info@hulsmanenhulsman.nl

publicaties | funeraire cultuur | drechtsteden