HULSMAN & HULSMAN

home | bureau | klein koraal | publicaties | woordkunst

Funeraire cultuur Delft &
Westland
(2003)
Beeldhouwwerk staat centraal: van groot tot klein. Van het door Hen-
drick de Keyser ontworpen grafmo-
nument voor Willem van Oranje in
de Nieuwe Kerk te Delft tot aan het
hedendaagse monument op het
foetusgraf te 's-Gravenzande.
Daarnaast is er aandacht voor cu-
riositeiten, zoals het graf van
Charles G. Naundorff in Delft, de
vermeende Lodewijk XVII. Nog-
curieuzer is het verhaal van Engeltje
van der Vlies uit Pijnacker, die ruim
dertig jaar lang zonder eten of
drinken in leven bleef en als heilige
vereerd werd. Pas na haar dood
volgde de ontmaskering.
In 's-Gravenzande ligt ook het graf
waarin de slachtoffers zijn begraven
van de ramp met het stoomschip
Berlin, dat in 1907 bij Hoek van
Holland verging.

Wien tyd is als een eeuwigheid
en eeuwigheid als tyd
die is bevrijd van allen stryd.
Oostvierdeparten 8 | 8391 XP Noordwolde FR | T: 0561 475 303 | E: info@hulsmanenhulsman.nl

publicaties | funeraire cultuur | delft & westland