HULSMAN & HULSMAN

home | bureau | klein koraal | publicaties | woordkunst

Bouwen op de grens
Gids voor de funeraire
architectuur in
Nederland - deel Midden &
Oost
(2010)

In het tweede deel van de
vierdelige gids worden de
bouwwerken op begraaf-
plaatsen in Flevoland,
Gelderland en Utrecht aan
de anonimiteit ontrukt.
Een optocht van 19de
eeuwse neogotische tot en
met 20ste eeuwse neo-
modernistische gebouwen
passeert de revue.
Van lijkenhuizen in Willem II-
gotiek tot poortgebouwen
in neorenaissance, van Tudorstijl en neoclassicisme
tot Amsterdamse School en
expressionisme.

De inleidende hoofdstukken
zijn toegespitst op de
provincies die in dit deel
centraal staan. De tekst is
doorspekt met tal van
relevante wetenswaardig-
heden uit archieven en
commentaar van tijdgenoten:
een misplaatst protserig
gebouw of een gedurfde
Venetiaanse droom?
De vele afbeeldingen en de fraaie opmaak maken het ook tot een fantastisch kijkboek.

De uitgave is tot stand gekomen dankzij financiele steun
van de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht, het Prins
Bernhard Cultuurfonds en het K.F. Hein Fonds.
Oostvierdeparten 8 | 8391 XP Noordwolde FR | T: 0561 475 303 | E: info@hulsmanenhulsman.nl

publicaties | architectuur | bouwen op de grens midden & oost