HULSMAN & HULSMAN

home | bureau | klein koraal | publicaties | woordkunst

Bouwen op de grens
Gids voor de funeraire
architectuur in
Nederland - deel Zuid
(2008)

Hoewel het taboe op de
dood de laatste decennia
gedeeltelijk is verdwenen,
komen veel mensen toch
liever niet op begraaf-
plaatsen. Niet zo vreemd
dus, dat bouwwerken daar
een verborgen bestaan
leiden. Het idee voor deze gids is ontstaan tijdens
bezoeken aan talloze
begraafplaatsen. Er bleken
namelijk verrassend veel
mooie en bijzondere
gebouwen te staan.

In dit eerste deel van de
vierdelige gids is het
huidige bestand aan
bouwwerken op
dodenakkers vastgelegd in
Noord-Brabant, Zeeland
en Limburg - van de
historische gebouwen tot
de jongste architectuur.
De catalogus van
gebouwen wordt vooraf-
gegaan door zeven
inleidende hoofdstukken.

De uitgave is tot stand gekomen dankzij financiele steun
van de provincie Noord-Brabant, de provincie Limburg/
Huis voor de Kunsten Limburg, de provincie Zeeland en
het Stimuleringsfonds voor Architectuur.
Oostvierdeparten 8 | 8391 XP Noordwolde FR | T: 0561 475 303 | E: info@hulsmanenhulsman.nl

publicaties | architectuur | bouwen op de grens zuid