HULSMAN & HULSMAN

home | bureau | klein koraal | publicaties | woordkunst

Publicaties

Hulsman & Hulsman heeft de
afgelopen twintg jaar een
gedegen en brede kennis
opgebouwd van de Nederlandse
funeraire cultuur.

Onder meer door cultuur-
historische inventarisaties
van begraafplaatsen,
alsmede onderzoek naar en
publicaties over funeraire
architectuur.

Ook andere aspecten van de
funeraire cultuur zijn in
publicaties aan de orde

gekomen, zoals de vormgevng
van graftekens en symboliek.

Daarnaast zijn talloze artikelen
verschenen over beeldende
kunst en andere cultuuruitingen
in diverse media.

Woordkunst

Poetische experimenten
hebben geleid tot uitgave van

enkele dichtbundels, maar ook
tot de vervaardiging van banieren

en paneeltjes waarin woord en
beeld samengaan.

B&b Klein Koraal

Sinds 2018 is kleinschalige
logiesverstrekking in de vorm
van een B&b aan de werkzaam-
heden toegevoegd.

In een bijgebouw (atelier) is
een gastenkamer met eigen
badkamer gerealiseerd.

Oostvierdeparten 8 | 8391 XP Noordwolde FR | T: 0561 475 303 | E: info@hulsmanenhulsman.nl

bureau